Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2021-01
  LOWI onderschrijft in deze casus de niet-ontvankelijk verklaring van een klacht. Van een wetenschapper die een andere wetenschapper beschuldigt van een schending van een norm van wetenschappelijke integriteit, mag worden verwacht dat hij in staat is om duidelijk en kernachtig te formuleren welke handeling volgens hem een schending oplevert en waarom.
 • Advies 2020-22
  Geneesmiddelenonderzoek. Het verzoek komt in de kern neer op een wetenschappelijke controverse. Het LOWI is niet bevoegd om te oordelen over wetenschappelijke controversen.
 • Advies 2020-21
  CWI is niet gehouden om ruwe data met klager te delen. Alle coauteurs zijn verantwoordelijk voor een publicatie maar niet in gelijke mate. CWI-lid is promotor van de corresponding author geweest en had zich daarom moeten verschonen. Identiteit van een deskundige is relevant om een deskundigenrapport op zijn eigen merites te kunnen beoordelen.
 • Advies 2020-20
  Met name het onterecht opvoeren van een coauteur is een ernstige schending, die volgens het LOWI moet worden gekwalificeerd als een schending van de wetenschappelijke integriteit. Op fouten en onzorgvuldigheden in conceptversies moeten wetenschappers niet worden afgerekend.
 • Advies 2020-19
  Sloppy referencing. Verzoeker heeft in verschillende publicaties onvoldoende verwezen (o.a. naar eerder gezamenlijk en eigen werk). Het LOWI kwalificeert dat in de voorliggende casus als onzorgvuldig (de minst zware kwalificatie). Er is dus geen sprake van verwijtbare onzorgvuldigheid of van een schending van de wetenschappelijke integriteit.
 • Advies 2020-18
  Verzoekers klacht is slechts terug te voeren op het arbeidsconflict tussen Verzoeker en het Bestuur.
 • Advies 2020-17
  Verzoeker heeft de geheimhoudingsplicht geschonden. Het LOWI geeft de voorkeur aan het uitbrengen van een advies over de inhoud en kiest er niet voor om het verzoek (verder) buiten behandeling te laten, hetgeen ook mogelijk was geweest.
 • Advies 2020-16
  Betrokkene had in zijn auteurschap moeten worden erkend. Het had op de weg van Verzoeker (de corresponding author) gelegen om het tijdschrift te verzoeken meer auteurs dan het maximumaantal toe te staan.
 • Besluit 2020-15
  Herzieningsverzoek. Verzoeker heeft het LOWI in verband met een mogelijke schending van de geheimhoudingsplicht tijdens de LOWI-procedure gevraagd om een onderzoek in te stellen. Het LOWI heeft hiertoe geen bevoegdheid en kan alleen al daarom niet aan dit verzoek voldoen.
 • Advies 2020-14
  Verzoeker voldoet aan het eerste criterium voor auteurschap van de ICMJE-richtlijnen. Daarom had hem auteurschap moeten worden aangeboden. Ook in het licht van Verzoekers eindverantwoordelijkheid voor de patiƫnten die (ten dele) opnieuw zijn betrokken bij de herhaalde meting, was het wenselijk om Verzoeker auteurschap aan te bieden.