Logo Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit

Het LOWI is een onafhankelijk adviesorgaan in de klachtenprocedure voor mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit.

Het LOWI adviseert instellingen waaraan wetenschapsbeoefening plaatsvindt en die bij het LOWI zijn aangesloten. Het LOWI adviseert niet op eigen initiatief, maar uitsluitend op verzoek.

Het LOWI beoordeelt of de klachtenprocedure bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de instelling zorgvuldig is verlopen, of er normen van wetenschappelijke integriteit zijn geschonden en, zo ja, hoe de normschending vervolgens gekwalificeerd zou moeten worden.

Een instellingsbestuur geeft op basis van het LOWI-advies een definitief oordeel over de vraag of een wetenschapper de wetenschappelijke integriteit heeft geschonden of niet. Als het LOWI niet om advies wordt gevraagd, baseert een bestuur zijn definitieve oordeel op het CWI-advies.

Adviezen van het LOWI zijn niet bindend en worden geanonimiseerd gepubliceerd op deze website.