Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)

Het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)  is een onafhankelijk adviesorgaan dat in 2003 is ingesteld door de KNAW, NWO en de VSNU.

Het LOWI adviseert de besturen van de bij het LOWI aangesloten instellingen over vermoede schendingen van wetenschappelijke integriteit.

Wilt u advies over een (aanvankelijk) oordeel van het bestuur van een aangesloten instelling over een vermoede schending van wetenschappelijke integriteit?

Dien dan uw verzoek in tweevoud per post in conform de modelbrief.

Lees hier meer over de procedure.