Adviezen

Het LOWI publiceert zijn adviezen (geanonimiseerd) op de website.

Met ingang van 2015 is van elk advies een korte samenvatting beschikbaar. Aan de samenvatting van het advies kunnen geen rechten worden ontleend.

Met ingang van 2018 vermeldt het LOWI de naam van de instelling in het advies.