Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2024-08 en 2024-09
  Rapport in opdracht van commerciële partij is in overeenstemming met normen van wetenschappelijke integriteit. Klachtenprocedure is niet het juiste middel voor kritiek op wetenschappelijke kwaliteit. Geen zwaarwegende redenen om partijen gescheiden te horen. Partijen zijn ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld om te reageren op het verslag van de hoorzitting waarbij zij afwezig waren.
 • Advies 2024-07
  VU draagt geen academische verantwoordelijkheid voor het handelen van Betrokkene. De KNAW wel. Klacht is niet-ontvankelijk. (zie ook 2024-08 en -09)
 • Advies 2024-06
  Deze casus lijkt hoofdzakelijk te draaien om een geschil tussen bestuurders van een bedrijf. Dit zou niet in termen van wetenschappelijke integriteit moeten worden beslecht. CWI’s en LOWI zijn niet bevoegd om te oordelen over intellectueel eigendomsrecht.
 • Advies 2024-05
  Co-PI is ten onrechte geschrapt van subsidieaanvraag. Geen plagiaat. LOWI kwalificeert de normschendingen als bedenkelijk gedrag voor alle beklaagden. Ook voor de UHD’s die niet als betrokken partij in de LOWI-procedure wilden participeren.
 • Advies 2024-04
  Publicatiebeperkingen die aan Verzoeker zijn opgelegd leiden niet tot het oordeel dat norm 58 van de gedragscode is geschonden (vertraag of belemmer het werk van andere onderzoekers niet op onbehoorlijke wijze). LOWI adviseert over hoe nu verder en over zorgplicht van de instelling.
 • Advies 2024-03
  Voormalig co-promotor klaagt dat buitenpromovendus in zijn proefschrift onder meer onvoldoende heeft verwezen naar herkomst van teksten en naar eerder gepubliceerd eigen werk. De klachten zijn ongegrond op één onderdeel na: in een proefschrifthoofdstuk ontbreekt een verwijzing. Deze gedraging is echter gering van gewicht en wordt geclassificeerd als onzorgvuldig (Gedragscode 2014).
 • Advies 2024-02
  Uitleg NGWI 2018. Een klachtenprocedure is alleen van toepassing op onderzoek van studenten dat resulteert in (wetenschappelijke) publicaties, waarbij geldt dat een openbaar gemaakte (master)scriptie niet als een dergelijke publicatie wordt aangemerkt.
 • Advies 2024-01
  Advocaat van klagers heeft de geheimhoudingsplicht doorbroken. In dit geval was het stopzetten van de klachtbehandeling niet proportioneel gezien de aard en geringe ernst van de doorbreking van de geheimhoudingsplicht.
 • Advies 2023-20
  Klacht is niet zorgvuldig behandeld want niet doorgestuurd naar de CWI. LOWI adviseert om in plaats van knaw@knaw.nl een eigen e-mailadres aan te maken voor de CWI dat door diens secretaris wordt beheerd en dit e-mailadres te publiceren op de KNAW-website.
 • Advies 2023-19
  Als een wetenschapper de gedragscode heeft overtreden en hieraan een kwalificatie wordt verbonden, is de klacht gegrond. Ook bij een lichte tekortkoming zoals hier. Het is wel wenselijk om te verduidelijken dat die gegrondverklaring niet wil zeggen dat sprake is van schending wetenschappelijke integriteit.