Contact

Verzoeken aan het LOWI kunnen sinds 9 juni 2021 per e-mail worden ingediend. Bent u geen partij, maar heeft u een algemene vraag aan het LOWI? Dan kunt u die stellen via onderstaand e-mailadres.

secretariaat@lowi.nl

Gelet op zijn geheimhoudingsplicht bespreekt het LOWI zaken niet inhoudelijk met de pers of met andere derden. Het LOWI doet ook geen uitspraak over de vraag of een kwestie bij het LOWI aanhangig is (geweest).

Postadres
LOWI
t.a.v. het Secretariaat
Postbus 19121
1000 GC  Amsterdam

Bezoekadres
Het Trippenhuis
Kloveniersburgwal 29
1011 JV Amsterdam.

Het LOWI Secretariaat is op vrijdag gesloten.