Over LOWI

Ontstaansgeschiedenis
Samenstelling LOWI
Stichting LOWI
Raad van Advies
Aangesloten instellingen
Jaarverslag

Ontstaansgeschiedenis

Het LOWI is in 2003 opgericht door de KNAW, NWO en de Universiteiten van Nederland (UNL) om als onafhankelijk adviesorgaan een rol te spelen in de behandeling van klachten over mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit door wetenschappers. Sinds de oprichting zijn het aantal verzoeken dat jaarlijks aan het LOWI wordt voorgelegd en het aantal instellingen dat bij het LOWI is aangesloten sterk gegroeid. Zie voor meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van het LOWI de Notitie wetenschappelijke integriteit 2001 van de KNAW, NWO en de Universiteiten van Nederland (UNL), (voorheen VSNU).

Samenstelling LOWI

De huidige samenstelling van het LOWI is:

Het LOWI wordt ondersteund door mr. Judith Zweistra, ambtelijk secretaris.

Stichting LOWI

Het LOWI wordt bestuurd door de onafhankelijke Stichting LOWI.

Het bestuur van deze stichting bestaat uit:

  • prof. dr. Judith van Erp, voorzitter
  • prof. dr. Inez de Beaufort, secretaris
  • prof. dr. Peter Hagoort, penningmeester

Raad van Advies

De Stichting LOWI heeft een Raad van Advies. Deze raad fungeert als klankbord voor de stichting.

De huidige samenstelling van de Raad is:

  • prof. dr. Keimpe Algra, voorzitter
  • prof. dr. Ellen Giebels
  • prof. dr. mr. Richard Grol

Aangesloten instellingen

De volgende instellingen zijn bij het LOWI aangesloten:

Jaarverslag

Het LOWI brengt sinds 1 januari 2014 een jaarverslag uit. In het voorwoord besteedt de voorzitter van het LOWI aandacht aan belangwekkende zaken of ontwikkelingen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan.

Jaarverslagen Stichting LOWI