Over LOWI

Het LOWI adviseert besturen van aangesloten instellingen, zoals universiteiten en onderzoeksinstellingen, over vermoede schendingen van wetenschappelijke integriteit.

Het LOWI is ingesteld in 2003 door de KNAW, NWO en de VSNU.

In het kader van zijn 10-jarig bestaan organiseerde het LOWI op 26 november 2014 een Seminar voor genodigden. Enkele presentaties staan online. 

Verschillende stelsels en strategieën omtrent Wetenschappelijke Integriteit in Europa
S. Godecharle, PhD Fellow FWO/Katholieke Universiteit Leuven, België

10 jaar LOWI
Prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt, Voorzitter LOWI

Toespraak Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Dr. J. Bussemaker