Documenten

In internationaal verband zijn ook gedragscodes wetenschappelijke integriteit opgesteld. De voor Nederland meest relevante is
The European Code of Conduct for Research Integrity, 2011 (revised 2017)