Documenten

Op een verzoek dat bij het LOWI is ingediend vóór 1 februari 2022 is het Reglement LOWI 2018 nog van toepassing.

In internationaal verband zijn ook gedragscodes wetenschappelijke integriteit opgesteld. De voor Nederland meest relevante is
The European Code of Conduct for Research Integrity, 2011 (revised 2017)