Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2022-15
  Manuscript proefschrift voldoet niet aan vereisten van wetenschappelijke integriteit omdat sprake is van (veel) plagiaat. In de geesteswetenschappen is dat ernstig, ook al gaat het niet om ideeënplagiaat maar veeleer om passages over methodiek. LOWI heeft zorgen over de manier waarop de promotor zijn rol heeft ingevuld.
 • Advies 2022-14
  Ongegronde klacht. Als een wetenschapper zich mengt in het publieke en wetenschappelijke debat, moet niet te snel met een beroep op de gedragscode worden gesteld dat de wetenschappelijke integriteit is geschonden. Het is niet de bedoeling van de gedragscode dat wetenschappers ervan terugschrikken om zich te mengen in het publieke debat.
 • Advies 2022-13
  Fokkers klagen over opdrachtonderzoek. CWI en LOWI oordelen dat dierwetenschapper geen normen uit de gedragscode heeft geschonden. Of sprake is van methodologische fouten of ‘slechte wetenschap’ zijn punten van inhoudelijke discussie die thuishoren in het wetenschappelijke debat. Niet in een klachtenprocedure waar het gaat om wetenschappelijke integriteit.
 • Advies 2022-12
  Door schending van het principe van zorgvuldigheid heeft Verzoeker de gedragscode overtreden. Verzoeker heeft in het aangepaste onderzoeksvoorstel zwaar geleund op eerdere onderzoeksvoorstellen en ideeën van Betrokkene. Dat had Verzoeker op deze wijze niet mogen doen. Gelet op de positie en ervaring van Verzoeker kwalificeert dit als bedenkelijk gedrag.
 • Advies 2022-11
  Spaak gelopen promotietraject. Voormalig promovendus heeft de wetenschappelijke integriteit geschonden en bedenkelijk gedrag vertoond met betrekking tot o.a. coauteurschap. LOWI adviseert om terug te koppelen aan de CWI dat een beklaagde wetenschapper in het vervolg mondeling moet worden gehoord.
 • Advies 2022-10
  Verzoeker klaagt over info op de website van WUR die volgens hem misleidend is. Met de info wordt context en strekking van een bepaalde onderzoekslijn weergegeven. CWI heeft de klacht terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat de gedragscode niet van toepassing is. Zie ook 2021-15 en 2022-09.
 • Advies 2022-09
  In deze casus gaat het om een statement over het Coronavirus dat als ‘correspondence’ in een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift is gepubliceerd. Geen schending van de wetenschappelijke integriteit. Zie ook 2021-15.
 • Advies 2022-08
  Promovendus is door Betrokkenen niet passend erkend in subsidieaanvraag. Een van hen is de promotor. Betrokkenen hebben onvoldoende zorgvuldig gehandeld. Ook had transparanter gecommuniceerd moeten worden. Geen schending wetenschappelijke integriteit.
 • Advies 2022-07
  Wetenschapper wordt na Twitterbericht uit project verwijderd en klaagt daarover. Het LOWI ziet onvoldoende aanknopingspunten om deze gedraging te toetsen aan de gedragscode. Dat Verzoeker uit het project is gezet valt buiten de reikwijdte van de gedragscode en er is sprake van een arbeidsconflict.
 • Besluit 2022-06
  LOWI laat verzoek (verder) buiten behandeling wegens schending van de geheimhoudingsplicht door Verzoeker. Ten overvloede: handelen als wetenschappelijk adviseur kan op zichzelf wetenschapsbeoefening zijn, maar in dit geval is dat met betrekking tot het conceptrapport waarover wordt geklaagd niet het geval.