Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2023-06
  Geen twijfel over het feit dat het in het proefschrift slechts summier over Zwarte Piet gaat omdat die figuur daadwerkelijk slechts summier een rol heeft gespeeld in het onderliggende onderzoek. Geen aanwijzingen of argumenten dat beklaagde deze rol zou verbergen.
 • Advies 2023-05
  Kernvraag in deze zaak is of de rol van een hoogleraar moet worden onderzocht die laatste of co-auteur was van verschillende publicaties, waarvan eerder al is komen vast te staan dat die vanwege malversaties moeten worden teruggetrokken.
 • Besluit 2023-04
  Verzoeker gebruikt het klachtrecht evident niet waarvoor het is bedoeld. Het verzoek betreft slechts een herhaling van zetten. Verzoeker maakt overmatig gebruik van de klachtenprocedure en wel op zodanige schaal dat de procedure hiervoor nooit bedoeld kan zijn geweest.
 • Advies 2023-03
  Deelname van wetenschappers aan een externe begeleidingscommissie valt onder ‘onderzoek in den brede’ waarop de gedragscode van toepassing is. Verzoekers klacht is echter ongegrond.
 • Advies 2023-02
  Wetenschappelijke integriteit vergt van een wetenschapper om in geval van conflicterende principes steeds een afweging te maken welk principe voorrang moet krijgen. Het LOWI kan goed volgen dat Betrokkene ten aanzien van de specifieke bijeenkomst waaraan hij een bijdrage heeft geleverd, de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de vertrouwelijkheid voorrang heeft gegeven boven transparantie.
 • Advies 2023-01
  Klacht over een arts naar aanleiding van een discussiestuk in een wetenschappelijk tijdschrift over het toenmalige Coronabeleid. De arts heeft geen aanstelling voor wetenschappelijk onderzoek maar uitsluitend voor patiëntzorg. Omdat dit voor de lezer van het artikel niet duidelijk was, is de klacht toch in behandeling genomen.
 • Advies 2022-19
  Conflict tussen buitenpromovendus en universitair hoofddocent (UHD). Er is sprake van een ongelijke (machts)positie, omdat de UHD in hiërarchie boven de buitenpromovendus staat. Het conflict gaat onder meer over auteurschap en auteursvolgorde.
 • Advies 2022-18
  Ongegrond verzoek van vereniging die deelneemt aan bepaald maatschappelijk debat en uiteindelijk wetswijziging nastreeft. In dat debat is aan publicaties van de betrokken wetenschapper gerefereerd. LOWI ziet steeds vaker dat klachtprocedures worden gebruikt voor maatschappelijk debat en vraagt zich af of CWI’s en LOWI de juiste instanties zijn om dit soort klachten te onderzoeken.
 • Advies 2022-17
  Wetenschapper schrijft working paper over internationaal conflict. LOWI beoordeelt verschillende klachtonderdelen die volgens Verzoekers ten onrechte niet concreet zijn beoordeeld door CWI. Uiteindelijk heeft LOWI de indruk dat deze zaak hoofdzakelijk gaat om politieke controverse. Hiervoor zijn CWI’s en het LOWI niet bedoeld.
 • Advies 2022-16
  Hoogleraar klaagt dat een voormalige collega in strijd met norm 52 hoofdredacteur zou zijn van een ‘predatory journal’. Volgens het LOWI trekken de aangevoerde argumenten vooral de intenties en het handelen van het tijdschrift in twijfel, maar niet het standpunt van beklaagde dat hij niets met het tijdschrift te maken heeft.