Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2024-02
  Uitleg NGWI 2018. Een klachtenprocedure is alleen van toepassing op onderzoek van studenten dat resulteert in (wetenschappelijke) publicaties, waarbij geldt dat een openbaar gemaakte (master)scriptie niet als een dergelijke publicatie wordt aangemerkt.
 • Advies 2024-01
  Dit advies zal hier binnenkort gepubliceerd worden.
 • Advies 2023-20
  Klacht is niet zorgvuldig behandeld want niet doorgestuurd naar de CWI. LOWI adviseert om in plaats van knaw@knaw.nl een eigen e-mailadres aan te maken voor de CWI dat door diens secretaris wordt beheerd en dit e-mailadres te publiceren op de KNAW-website.
 • Advies 2023-19
  Als een wetenschapper de gedragscode heeft overtreden en hieraan een kwalificatie wordt verbonden, is de klacht gegrond. Ook bij een lichte tekortkoming zoals hier. Het is wel wenselijk om te verduidelijken dat die gegrondverklaring niet wil zeggen dat sprake is van schending wetenschappelijke integriteit.
 • Advies 2023-18
  Meermaals onvoldoende zorgvuldige verwijzing naar het werk van Verzoeker. Dit wordt de hoogleraar en voormalig promotor van Verzoeker (zie ook 2023-17) zwaarder aangerekend dan de andere betrokken wetenschappers.
 • Advies 2023-17
  Promotor heeft promovendus zonder voldoende rechtvaardiging verboden om kritiek te geven op hem en diens onderzoek en de promovendus in zoverre in zijn academische vrijheid beperkt. LOWI rekent dit promotor zwaar aan vanwege machtspositie en gebrek aan inzicht hierin. Schending wetenschappelijke integriteit.
 • Besluit 2023-16
  Het optreden van een wetenschapper als partij in een gerechtelijke procedure valt niet onder de reikwijdte van ‘wetenschappelijk onderzoek in den brede’ zoals bedoeld in de gedragscode (NGWI 2018). Ook niet als het een hoogleraar betreft.
 • Besluit 2023-15
  Zie korte samenvatting 2023-14
 • Besluit 2023-14
  Dat de publicatie geen melding maakt van alternatieve theorieën voor de oorzaak van het uitbreken van Sars-Cov-2 is in dit geval geen kwestie van wetenschappelijke integriteit, omdat de publicatie gaat over een ander aspect van het virus dan de oorzaak van de virusuitbraak.
 • Advies 2023-13
  Inhoudelijk conflict in team waarbij co-auteur wordt geschrapt. Het LOWI laat zich meer in algemene zin uit over de vraag hoe wetenschappers die in teamverband werken in dergelijke gevallen kunnen handelen om uit de (dreigende) impasse te komen zonder dat daarbij normen van wetenschappelijke integriteit worden geschonden.