Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Besluit 2023-16
  Het optreden van een wetenschapper als partij in een gerechtelijke procedure valt niet onder de reikwijdte van ‘wetenschappelijk onderzoek in den brede’ zoals bedoeld in de gedragscode (NGWI 2018). Ook niet als het een hoogleraar betreft.
 • Besluit 2023-15
  Zie korte samenvatting 2023-14
 • Besluit 2023-14
  Dat de publicatie geen melding maakt van alternatieve theorieën voor de oorzaak van het uitbreken van Sars-Cov-2 is in dit geval geen kwestie van wetenschappelijke integriteit, omdat de publicatie gaat over een ander aspect van het virus dan de oorzaak van de virusuitbraak.
 • Advies 2023-13
  Inhoudelijk conflict in team waarbij co-auteur wordt geschrapt. Het LOWI laat zich meer in algemene zin uit over de vraag hoe wetenschappers die in teamverband werken in dergelijke gevallen kunnen handelen om uit de (dreigende) impasse te komen zonder dat daarbij normen van wetenschappelijke integriteit worden geschonden.
 • Advies 2023-12
  Polemiek. Klacht is te snel als wetenschappelijke controverse getypeerd. Dat wetenschappers met elkaar debat voeren wil niet zeggen dat daarmee ook alles wat er in dat debat wordt geschreven een wetenschappelijke controverse betreft. Ook in een wetenschappelijk debat kan de wetenschappelijke integriteit worden geschonden.
 • Advies 2023-11
  Wetenschapper die blijft vasthouden aan zijn wens om senior-auteur te zijn en een regulier co-auteurschap niet aanvaardt. Co-auteurs mochten knoop doorhakken en hebben juist gehandeld door de wetenschapper in de acknowledgments te noemen. De auteursbijdragen reflecteren verder voldoende de bijdragen van de verschillende auteurs.
 • Advies 2023-10
  Plagiaat in manuscripten proefschrift. Het LOWI heeft zich afgevraagd of voldoende duidelijk sprake was van een beoordelingsmoment en geen leermoment. Ja, promotor mocht ervan uitgaan dat manuscripten voorlaatste versies waren waarbij nog niet alle referenties in het goede format waren gegoten, maar waarin de tekst verder wel gereed was. Schending wetenschappelijke integriteit.
 • Advies 2023-09
  Klacht over intrekking co-promotorschap. Aan de intrekking zou een onterechte integriteitsbeschuldiging door de promotor en promovendus ten grondslag liggen. Verder klaagt de co-promotor ten aanzien van een bepaalde publicatie dat de promotor ten onrechte als co-auteur is opgevoerd.
 • Advies 2023-08
  Wetenschapper die weigert het manuscript goed te keuren en tegelijkertijd weigert zich terug te trekken als co-auteur heeft het werk van andere onderzoekers niet onnodig belemmerd of vertraagd (norm 58). Aan de andere co-auteurs moet wel toestemming worden gegeven om het manuscript te publiceren.
 • Advies 2023-07
  Wetenschappelijk en maatschappelijk debat. Dat het Verzoeker blijkbaar (nog) niet lukt om toegang tot het wetenschappelijk forum te verkrijgen, betekent niet dat zijn inhoudelijke bezwaren tegen het werk van Beklaagde in het kader van een integriteitsprocedure moeten worden behandeld.