Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2008-02
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies inzake de klacht van de heer X jegens het Bestuur van Y 1. Feiten en loop van de procedure X (hierna X) heeft bij brief van … 2007 een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) betreffende het advies van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van (hierna CWI) aan Y, per brief ...
 • Advies 2008-01
  Schending wetenschappelijke integriteit door plagiaat in een populair-wetenschappelijke publicatie.
 • Advies 2007-02
  Schending wetenschappelijke integriteit door tekstueel plagiaat in proefschrift. Schijn van belangenverstrengeling wegens samenstelling CWI.
 • Advies 2007-01
  Schending wetenschappelijke integriteit door figuur in proefschrift te fabriceren. LOWI gaat ook in op de rol van (co)promotoren. Het doen alsof een artikel al was ingediend, is een verwijtbare inbreuk op de regels voor verantwoordelijk wetenschappelijk gedrag.