Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2015-06
  Advies van het LOWI van 16 april 2015 ten aanzien van een verzoek van …, bij het LOWI ingediend op … 2014 betreffende het voorlopig besluit van het Bestuur van … van … 2014, inzake een klacht van … 2014 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door … . 1. Het verzoek Op … 2014 heeft … ...
 • Advies 2015-05
  Advies van het LOWI van 16 maart 2015 ten aanzien van een verzoek van …, bij het LOWI ingediend op … 2014 betreffende het voorlopig besluit van … Bestuur van …, inzake een klacht van … 2014 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door … . 1 Het verzoek Op … 2014 heeft … (verder: Verzoeker) aan ...
 • Advies 2015-04
  Advies van het LOWI van 16 maart 2015 ten aanzien van het verzoek van …, bij het LOWI ingediend op … 2014 betreffende het voorlopige besluit van … Bestuur van …, inzake een klacht van … 2014 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door … . 1. Het verzoek Op … 2014 heeft … (verder: Verzoeker) aan ...
 • Advies 2015-03
  Advies van het LOWI van 5 maart 2015 ten aanzien van de verzoeken van …, bij het LOWI ingediend op … 2014 en … 2014 betreffende de voorlopige besluiten van het … Bestuur van … van … 2014 en … 2014, inzake een klacht van … 2014 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door… . 1. ...
 • Advies 2015-02
  Advies van 25 februari 2015 van het LOWI ten aanzien van de klacht van …, ingediend op … 2014 tegen het (voorgenomen) besluit van het … Bestuur van ... van … 2014. 1 De klacht De klacht van … Klager 1 resp. 2 of Klagers, ingediend bij het LOWI bij brief van … 2014, richt zich tegen ...
 • Advies 2015-01
  Advies van 4 februari 2015 van het LOWI ten aanzien van de klacht van …, ingediend op … 2014 en gericht tegen het (voorlopig) besluit van … Bestuur van … van … 2014. 1. De klacht De klacht van … (hierna: Klager), ingediend bij het LOWI bij brief van … 2014, richt zich tegen het (voorlopig) besluit ...
 • Advies 2014-12
  Advies van het LOWI van 11 december 2014 ten aanzien van de klacht van Klager/Verzoeker bij het LOWI ingebracht op … 2014 en gericht tegen het voorgenomen besluit van het Bestuur … van … 2014 inzake een klacht wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door Beklaagde … . 1. De klacht Op … 2014 diende Verzoeker bij ...
 • Advies 2014-11
  Advies van 28 november 2014 van het LOWI ten aanzien van de klacht van Verzoeker…, ingediend op … 2014 en gericht tegen het besluit van het Bestuur … van … 2014. 1. De klacht De klacht van Verzoeker, ingebracht bij het LOWI op … 2014, betreft het besluit van het Bestuur … van … 2014. In dit ...
 • Advies 2014-10
  Advies van het LOWI ten aanzien van de klacht, door Klager tevens Verzoeker ... bij het LOWI ingediend per brief van … 2014, en gericht tegen het besluit van het Bestuur … van … 2014 inzake een vermoed geval van plagiaat en daarmee samenhangende schending van wetenschappelijke integriteit in een proefschrift … . 1. De klacht Klager ...
 • Advies 2014-09
  Advies van het LOWI van 24 november 2014 inzake de klacht van … tegen het voorgenomen besluit van het Bestuur van … 2014. 1. De klacht De klacht van … (hierna te noemen Klager) betreft het voorgenomen besluit van het Bestuur van … (hierna Bestuur) van … 2014, waarin de klacht van Klager van … jegens … ...