Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2014-09
  Advies van het LOWI van 24 november 2014 inzake de klacht van … tegen het voorgenomen besluit van het Bestuur van … 2014. 1. De klacht De klacht van … (hierna te noemen Klager) betreft het voorgenomen besluit van het Bestuur van … (hierna Bestuur) van … 2014, waarin de klacht van Klager van … jegens … ...
 • Advies 2014-08
  Advies van … 2014 van het LOWI inzake de klacht van … tegen het voorgenomen besluit van het Bestuur van … 2014 1 De klacht Op … 2014 heeft Klager bij het LOWI een klacht ingediend tegen het besluit van het Bestuur van … 2014 in reactie op de klacht van Klager bij het Bestuur van 2013. De ...
 • Advies 2014-07
  Advies van … 2014 van het LOWI inzake de klacht van … tegen het voorgenomen besluit van het Bestuur van … 2014 1. De klacht Klager heeft op … 2014 een klacht bij het LOWI ingediend tegen het besluit van het Bestuur. In dit besluit heeft het Bestuur op advies van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (hierna te ...
 • Advies 2014-06
  Advies van … 2014 van het LOWI inzake de klacht van ...... tegen het besluit van het … Bestuur van …van ... 2012 1 De klacht Op ... 2013 heeft de heer ... (hierna Klager) bij het LOWI een klacht ingediend tegen het besluit van het …. Bestuur van ... (hierna het Bestuur) van ... 2012 in ...
 • Advies 2014-05
  Advies van … 2014 van het LOWI in de zaak van … van … 2013 tegen het (aanvankelijk) besluit van het … Bestuur van … van … 2013. 1. De Klacht Op … 2013 heeft … (hierna Klager) een klacht ingediend bij het LOWI tegen het voorgenomen besluit van … 2013 van het … Bestuur van … ...
 • Advies 2014-04
  Advies van 2014 van het LOWI inzake de klacht van 2013 van … namens … tegen het voorgenomen besluit van het Bestuur van … van … 2013. 1. De klacht Op … 2013 heeft …, namens …, (hierna te noemen Klager) een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). De klacht is gericht tegen het ...
 • Advies 2014-03
  Advies van … 2014 van het LOWI inzake de klacht van … 2013 van … tegen het gezamenlijk voorgenomen besluit van … Bestuur van … en …Bestuur van … van … 2013. 1. De klacht Op … heeft ..., juridisch adviseur en gemachtigde, namens zijn cliënt ... (hierna te noemen: Klager) een verzoek ingediend bij het LOWI ...
 • Advies 2014-02
  Advies van … 2014 van het LOWI inzake de klacht van …2013 van … tegen het gezamenlijke voorgenomen besluit … van Bestuur … en Bestuur … van … 2013. 1. De klacht Op … 2013 heeft … (hierna te noemen Klaagster) een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). De klacht is gericht tegen het ...
 • Advies 2014-01
  Advies van … 2014 van het LOWI inzake de klacht van … 2013 van … en … tegen het gezamenlijke voorgenomen besluit …. van Bestuur… en … Bestuur …, van … 2013. 1. De klacht Op … 2013 hebben … en … (hierna te noemen Klagers) een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). De ...
 • Advies 2013-10
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies van …2013 van het LOWI inzake de klacht van … tegen het voorgenomen besluit … van Bestuur …van … 2013. 1. De klacht Op … 2013 heeft … (hierna te noemen Klaagster) een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (hierna LOWI). De klacht is onderbouwd in een klachtschrift met daaraan toegevoegd ...