Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2011-04
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies van 21 december 2011 inzake de klacht van …, per brief van … 2011 bij het LOWI aangebracht, tegen het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur van … van … 2011, betreffende het onderzoek naar inbreuk op wetenschappelijke integriteit door Prof. dr. … werkzaam bij… 1. De klacht Per brief van … ...
 • Advies 2011-03
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies van 20 december 2012 van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) inzake de klacht van … van … 2011 ten aanzien van het voorgenomen besluit van het College van Bestuur van … van … 2011 1. De klacht Bij brief van … 2011 heeft …, hierna te noemen Klager, aan het Landelijk Orgaan ...
 • Advies 2011-02
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies van 19 december 2011 van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) inzake de klacht van … van … 2011 ten aanzien van het voorgenomen besluit van het College van Bestuur van … van … 2011 Per brief van … 2011 heeft … (hierna te noemen Klager) zich tot het LOWI gewend met ...
 • Advies 2011-01
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies d.d. 25 mei 2011 inzake de klacht van … tegen het (voorlopig) besluit van het College van Bestuur van … van … 2010 1. Het verzoekschrift en de procedure Bij brief van … 2010 heeft mr…. namens prof.dr…., hierna aan te duiden als klager, bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) een verzoekschrift ...
 • Advies 2010-04
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies d.d. 21 december 2010 inzake de klacht van … tegen het (voorlopig) besluit van het College van Bestuur van … van … 2010 1. Aanleiding Bij brief van … 2010 heeft de heer dr. …, hierna te noemen klager, zich gewend tot het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) met het verzoek een oordeel ...
 • Advies 2010-03
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies d.d. 21 december 2010 inzake de klacht van … tegen het (voorlopig) besluit van het College van Bestuur van … van … 2010 I. De Aanleiding Met emailbericht van 1 juli 2010 heeft de heer …, hierna te noemen klager, het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, hierna te noemen het LOWI, advies gevraagd over ...
 • Advies 2010-02
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies inzake de klachten van dr. …. tegen het besluit van het College van Bestuur van …. van …. 2009 1. Feiten en loop van de procedure De heer dr. …, hierna te noemen klager, heeft zich bij brief met bijlagen van …. 2009 gewend tot het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, hierna te noemen ...
 • Advies 2010-01
  Advies inzake de klachten van mevr. dr. …. tegen het besluit van het College van Bestuur van …. van …. 2009 1. Feiten en loop van de procedure Mevrouw dr. …, hierna te noemen klaagster, heeft bij brief met bijlagen van … 2009 (ontvangen op …. 2009) een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, hierna te noemen ...
 • Advies 2009-02
  Advies inzake de klacht van ir. …. tegen het aanvankelijke oordeel van het College van Bestuur van …. van ….2008, op de klacht van klager inzake de schending van wetenschappelijke integriteit door prof. dr. …. 1. Feiten en loop van de procedure Ir. …., hierna te noemen klager, heeft bij brief van …. 2008 een klacht ingediend ...
 • Advies 2009-01
  Advies inzake de klacht van ir. … tegen het aanvankelijk oordeel van het College van Bestuur van … van …. 2008 1. Feiten en loop van de procedure Ir. …., hierna te noemen klager, heeft bij brief van …. 2008 een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). De klacht heeft betrekking op het aanvankelijk ...