Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2009-02
  Advies inzake de klacht van ir. …. tegen het aanvankelijke oordeel van het College van Bestuur van …. van ….2008, op de klacht van klager inzake de schending van wetenschappelijke integriteit door prof. dr. …. 1. Feiten en loop van de procedure Ir. …., hierna te noemen klager, heeft bij brief van …. 2008 een klacht ingediend ...
 • Advies 2009-01
  Advies inzake de klacht van ir. … tegen het aanvankelijk oordeel van het College van Bestuur van … van …. 2008 1. Feiten en loop van de procedure Ir. …., hierna te noemen klager, heeft bij brief van …. 2008 een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). De klacht heeft betrekking op het aanvankelijk ...
 • Advies 2008-03
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies inzake de klacht van dr. A. jegens de Raad van Bestuur van .. en het College van Bestuur van … 1. Feiten en loop van de procedure Dr. A, hierna te noemen klager, heeft bij brief van …. 2008, aangevuld met zijn brief van …. 2008, een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan ...
 • Advies 2008-02
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies inzake de klacht van de heer X jegens het Bestuur van Y 1. Feiten en loop van de procedure X (hierna X) heeft bij brief van … 2007 een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) betreffende het advies van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van (hierna CWI) aan Y, per brief ...
 • Advies 2008-01
  Advies inzake de klacht vanX jegens Bestuur van Y) 1. Feiten en loop van de procedure 1.1 X heeft bij brief van … 2007, opgesteld en ondertekend door X gemachtigde, een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit tegen een voorgenomen besluit van .. 2007 van Y. De klacht betreft de gevolgde procedure en het advies ...
 • Advies 2007-02
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies inzake de klachten van … jegens … van. 2007 1. Feiten en loop van de procedure De heer prof. dr. … en de heer dr.ir. … hebben zich met hun brief van … 2006 gewend tot het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit met klachten jegens het College van Bestuur van … De in de ...
 • Advies 2007-01
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies inzake het geschil tussen 1. Feiten en loop van de procedure a. De Aanleiding De heer dr. .., heeft in een civiele bodemprocedure bij de Rechtbank …. ter berechting aan de rechter voorgelegd het geschil met.. Dit geschil betreft de vraag of … onrechtmatig heeft gehandeld door dr. … de toegang tot de faciliteiten ...