Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2010-03
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies d.d. 21 december 2010 inzake de klacht van … tegen het (voorlopig) besluit van het College van Bestuur van … van … 2010 I. De Aanleiding Met emailbericht van 1 juli 2010 heeft de heer …, hierna te noemen klager, het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, hierna te noemen het LOWI, advies gevraagd over ...
 • Advies 2010-02
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies inzake de klachten van dr. …. tegen het besluit van het College van Bestuur van …. van …. 2009 1. Feiten en loop van de procedure De heer dr. …, hierna te noemen klager, heeft zich bij brief met bijlagen van …. 2009 gewend tot het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, hierna te noemen ...
 • Advies 2010-01
  Advies inzake de klachten van mevr. dr. …. tegen het besluit van het College van Bestuur van …. van …. 2009 1. Feiten en loop van de procedure Mevrouw dr. …, hierna te noemen klaagster, heeft bij brief met bijlagen van … 2009 (ontvangen op …. 2009) een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, hierna te noemen ...
 • Advies 2009-02
  Advies inzake de klacht van ir. …. tegen het aanvankelijke oordeel van het College van Bestuur van …. van ….2008, op de klacht van klager inzake de schending van wetenschappelijke integriteit door prof. dr. …. 1. Feiten en loop van de procedure Ir. …., hierna te noemen klager, heeft bij brief van …. 2008 een klacht ingediend ...
 • Advies 2009-01
  Advies inzake de klacht van ir. … tegen het aanvankelijk oordeel van het College van Bestuur van … van …. 2008 1. Feiten en loop van de procedure Ir. …., hierna te noemen klager, heeft bij brief van …. 2008 een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). De klacht heeft betrekking op het aanvankelijk ...
 • Advies 2008-03
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies inzake de klacht van dr. A. jegens de Raad van Bestuur van .. en het College van Bestuur van … 1. Feiten en loop van de procedure Dr. A, hierna te noemen klager, heeft bij brief van …. 2008, aangevuld met zijn brief van …. 2008, een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan ...
 • Advies 2008-02
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies inzake de klacht van de heer X jegens het Bestuur van Y 1. Feiten en loop van de procedure X (hierna X) heeft bij brief van … 2007 een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) betreffende het advies van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van (hierna CWI) aan Y, per brief ...
 • Advies 2008-01
  Schending wetenschappelijke integriteit door plagiaat in een populair-wetenschappelijke publicatie.
 • Advies 2007-02
  Schending wetenschappelijke integriteit door tekstueel plagiaat in proefschrift. Schijn van belangenverstrengeling wegens samenstelling CWI.
 • Advies 2007-01
  Schending wetenschappelijke integriteit door figuur in proefschrift te fabriceren. LOWI gaat ook in op de rol van (co)promotoren. Het doen alsof een artikel al was ingediend, is een verwijtbare inbreuk op de regels voor verantwoordelijk wetenschappelijk gedrag.