Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2013-02
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies van …2013 van het LOWI inzake de klacht van …en …van …2013 tegen het (aanvankelijk) besluit van het College van Bestuur van …...van …2013. 1. De klacht Op …2013 hebben …en …, hierna te noemen Klagers, een klacht met bijlagen ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Klagers hebben op verzoek van ...
 • Advies 2013-01
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies van … 2013 van het LOWI inzake de klacht van … van … 2012 tegen het (voorlopig) besluit van het College van Bestuur … van … 2012 1. De klacht Op … 2012 heeft …, hierna te noemen Klaagster, een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Klaagster heeft op verzoek ...
 • Advies 2012-03
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies van 16 november 2012 van het LOWI inzake de klacht van … van … 2012 tegen het besluit van … Bestuur … van … 2012 1. De klacht Op … 2012 heeft … hierna te noemen Klager, een klacht (met … bijlagen) ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Klager heeft op ...
 • Advies 2012-02
    Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies van 5 juli 2012 inzake de klacht van … per brief van … 2011 bij het LOWI aangebracht, tegen het voorgenomen besluit van het College van Bestuur van … van … 2011, betreffende het onderzoek naar inbreuk op wetenschappelijke integriteit door … werkzaam bij … 1. De klacht Per brief van … 2011 ...
 • Besluit 2012-01
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Besluit van 11 juni 2012 van het LOWI inzake de klacht van … van … 2011 tegen het besluit van het College van Bestuur … van … 2011 Op … 2011 heeft …, hierna te noemen Klager, een klacht ingediend bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (hierna het LOWI). … klacht is gericht ...
 • Advies 2011-04
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies van 21 december 2011 inzake de klacht van …, per brief van … 2011 bij het LOWI aangebracht, tegen het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur van … van … 2011, betreffende het onderzoek naar inbreuk op wetenschappelijke integriteit door Prof. dr. … werkzaam bij… 1. De klacht Per brief van … ...
 • Advies 2011-03
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies van 20 december 2012 van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) inzake de klacht van … van … 2011 ten aanzien van het voorgenomen besluit van het College van Bestuur van … van … 2011 1. De klacht Bij brief van … 2011 heeft …, hierna te noemen Klager, aan het Landelijk Orgaan ...
 • Advies 2011-02
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies van 19 december 2011 van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) inzake de klacht van … van … 2011 ten aanzien van het voorgenomen besluit van het College van Bestuur van … van … 2011 Per brief van … 2011 heeft … (hierna te noemen Klager) zich tot het LOWI gewend met ...
 • Advies 2011-01
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies d.d. 25 mei 2011 inzake de klacht van … tegen het (voorlopig) besluit van het College van Bestuur van … van … 2010 1. Het verzoekschrift en de procedure Bij brief van … 2010 heeft mr…. namens prof.dr…., hierna aan te duiden als klager, bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) een verzoekschrift ...
 • Advies 2010-04
  Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies d.d. 21 december 2010 inzake de klacht van … tegen het (voorlopig) besluit van het College van Bestuur van … van … 2010 1. Aanleiding Bij brief van … 2010 heeft de heer dr. …, hierna te noemen klager, zich gewend tot het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) met het verzoek een oordeel ...