Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

  • Advies 2007-02
    Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies inzake de klachten van … jegens … van. 2007 1. Feiten en loop van de procedure De heer prof. dr. … en de heer dr.ir. … hebben zich met hun brief van … 2006 gewend tot het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit met klachten jegens het College van Bestuur van … De in de ...
  • Advies 2007-01
    Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit Advies inzake het geschil tussen 1. Feiten en loop van de procedure a. De Aanleiding De heer dr. .., heeft in een civiele bodemprocedure bij de Rechtbank …. ter berechting aan de rechter voorgelegd het geschil met.. Dit geschil betreft de vraag of … onrechtmatig heeft gehandeld door dr. … de toegang tot de faciliteiten ...