Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2016-02
  Advies van het LOWI van 18 februari 2016 ten aanzien van het verzoek van…, bij het LOWI ingediend op 9 maart 2015 betreffende het voorlopige besluit van het … Bestuur van…, inzake een klacht van 31 oktober 2014 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door… . 1. Het verzoek Op 9 maart 2015 heeft … (verder: Verzoeker) ...
 • Advies 2016-01
  Advies van het LOWI van 13 januari 2016 ten aanzien van het verzoek van A, bij het LOWI ingediend op 28 april 2015 betreffende het besluit van het … Bestuur van …, naar aanleiding van het rapport van de Commissie …, opgesteld naar aanleiding van vermoede schending van de wetenschappelijke integriteit door A. 1. Het verzoek Op ...
 • Advies 2015-12
  Advies van het LOWI van 15 oktober 2015 ten aanzien van het verzoek van A, bij het LOWI ingediend op 16 januari 2015 betreffende het voorlopige besluit van het … Bestuur van …, inzake een klacht van 5 februari 2013 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door B. 1. Het verzoek Op 16 januari 2015 heeft A ...
 • Advies 2015-11
  Advies van het LOWI van 23 september 2015 ten aanzien van een verzoek van A, bij het LOWI ingediend op 20 oktober 2014 betreffende het voorlopig besluit van het … Bestuur van ... van 9 september 2014, inzake een klacht van 27 maart 2014 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door B. 1. Het verzoek Op 20 ...
 • Advies 2015-10
  Advies van het LOWI van 17 september 2015 ten aanzien van een verzoek van …, bij het LOWI ingediend op 17 augustus 2015 betreffende het voorlopig besluit van het … Bestuur van …, inzake een verzoek van 1 juni 2015 om het onderzoek met betrekking tot twee verzoeken en een klacht van 8 oktober 2014 ...
 • Advies 2015-09
  Advies van het LOWI van 16 juli 2015 ten aanzien van het verzoek van A, bij het LOWI ingediend op ... 2014 betreffende het voorlopige besluit van het … Bestuur van … van ... 2014, inzake een klacht van ... 2013 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door A. 1. Inleiding Op ... 2014 heeft A (verder: ...
 • Besluit 2015-08
  Besluit van het LOWI van 25 juni 2015 ten aanzien van een verzoek van … en…, bij het LOWI ingediend op … 2015 betreffende het voorlopig besluit van het … Bestuur van … inzake een klacht van … 2015 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door enkele medewerkers van … . Op … 2015 hebben … ...
 • Advies 2015-07
  Advies van het LOWI van 12 mei 2015 ten aanzien van het verzoek van …, bij het LOWI ingediend op … 2014 betreffende het voorlopige besluit van het Bestuur van … van … 2014, inzake een klacht van … 2013 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door… . 1. Het verzoek Op … 2014 heeft … (verder: ...
 • Advies 2015-06
  Advies van het LOWI van 16 april 2015 ten aanzien van een verzoek van …, bij het LOWI ingediend op … 2014 betreffende het voorlopig besluit van het Bestuur van … van … 2014, inzake een klacht van … 2014 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door … . 1. Het verzoek Op … 2014 heeft … ...
 • Advies 2015-05
  Advies van het LOWI van 16 maart 2015 ten aanzien van een verzoek van …, bij het LOWI ingediend op … 2014 betreffende het voorlopig besluit van … Bestuur van …, inzake een klacht van … 2014 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door … . 1 Het verzoek Op … 2014 heeft … (verder: Verzoeker) aan ...