Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2022-11
  Spaak gelopen promotietraject. Voormalig promovendus heeft de wetenschappelijke integriteit geschonden en bedenkelijk gedrag vertoond met betrekking tot o.a. coauteurschap. LOWI adviseert om terug te koppelen aan de CWI dat een beklaagde wetenschapper in het vervolg mondeling moet worden gehoord.
 • Advies 2022-10
  Verzoeker klaagt over info op de website van WUR die volgens hem misleidend is. Met de info wordt context en strekking van een bepaalde onderzoekslijn weergegeven. CWI heeft de klacht terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat de gedragscode niet van toepassing is. Zie ook 2021-15 en 2022-09.
 • Advies 2022-09
  In deze casus gaat het om een statement over het Coronavirus dat als ‘correspondence’ in een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift is gepubliceerd. Geen schending van de wetenschappelijke integriteit. Zie ook 2021-15.
 • Advies 2022-08
  Promovendus is door Betrokkenen niet passend erkend in subsidieaanvraag. Een van hen is de promotor. Betrokkenen hebben onvoldoende zorgvuldig gehandeld. Ook had transparanter gecommuniceerd moeten worden. Geen schending wetenschappelijke integriteit.
 • Advies 2022-07
  Wetenschapper wordt na Twitterbericht uit project verwijderd en klaagt daarover. Het LOWI ziet onvoldoende aanknopingspunten om deze gedraging te toetsen aan de gedragscode. Dat Verzoeker uit het project is gezet valt buiten de reikwijdte van de gedragscode en er is sprake van een arbeidsconflict.
 • Besluit 2022-06
  LOWI laat verzoek (verder) buiten behandeling wegens schending van de geheimhoudingsplicht door Verzoeker. Ten overvloede: handelen als wetenschappelijk adviseur kan op zichzelf wetenschapsbeoefening zijn, maar in dit geval is dat met betrekking tot het conceptrapport waarover wordt geklaagd niet het geval.
 • Besluit 2022-05
  Vanuit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit bestaat in beginsel geen verplichting voor wetenschappers om over te gaan tot publicatie van verricht onderzoek.
 • Advies 2022-03 en 04
  De tekortkomingen in deze casus zijn niet aan te merken als simpele vergissingen. Opzet ontbreekt echter en daarom is er geen schending van de wetenschappelijke integriteit. Het handelen van de wetenschappers was onzorgvuldig en in één specifiek geval verwijtbaar onzorgvuldig. Verder constateert het LOWI dat de klachtenprocedures juridiseren en noemt dat geen gelukkige ontwikkeling.
 • Advies 2022-02
  Zie korte samenvatting advies 2022-01
 • Advies 2022-01
  Gedragscode is van toepassing op opinie in gerenommeerd landelijk dagblad waarmee een bijdrage is geleverd aan het wetenschappelijk debat over kosten van migratie. Populairwetenschappelijke uiting. In de opinie zijn wetenschappelijke argumenten gebruikt en zijn wetenschappelijke functies van de auteur vermeld.