Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2021-06
  Schending van de wetenschappelijke integriteit. Zie 2021-07.
 • Besluit 2021-05
  Casus over niet afgerond proefschrift. Dat verschillende promovendi op dezelfde onderwerpen promoveren, of dat een promotor verschillende proefschriften over hetzelfde onderwerp begeleidt, leidt niet tot vragen over wetenschappelijke integriteit.
 • Adviezen 2021-03 en 04
  Onvoldoende transparantie betracht over financiering van onderzoek. De formele opdrachtgever moet worden onderscheiden van de vijf ondernemingen die het opdrachtonderzoek hebben gefinancierd en die bij dat onderzoek een zelfstandig belang hadden. Het LOWI oordeelt dat het niet vermelden van deze financiers verwijtbaar onzorgvuldig is.
 • Advies 2021-02
  Geen plagiaat. Betrokkene heeft wel over hetzelfde wetenschappelijke probleem gepubliceerd, maar niet over hetzelfde wetenschappelijke idee. Het beginsel van hoor en wederhoor vereist dat partijen in de gelegenheid worden gesteld om op een deskundigenrapport te reageren.
 • Advies 2021-01
  LOWI onderschrijft in deze casus de niet-ontvankelijk verklaring van een klacht. Van een wetenschapper die een andere wetenschapper beschuldigt van een schending van een norm van wetenschappelijke integriteit, mag worden verwacht dat hij in staat is om duidelijk en kernachtig te formuleren welke handeling volgens hem een schending oplevert en waarom.
 • Advies 2020-22
  Geneesmiddelenonderzoek. Het verzoek komt in de kern neer op een wetenschappelijke controverse. Het LOWI is niet bevoegd om te oordelen over wetenschappelijke controversen.
 • Advies 2020-21
  CWI is niet gehouden om ruwe data met klager te delen. Alle coauteurs zijn verantwoordelijk voor een publicatie maar niet in gelijke mate. CWI-lid is promotor van de corresponding author geweest en had zich daarom moeten verschonen. Identiteit van een deskundige is relevant om een deskundigenrapport op zijn eigen merites te kunnen beoordelen.
 • Advies 2020-20
  Met name het onterecht opvoeren van een coauteur is een ernstige schending, die volgens het LOWI moet worden gekwalificeerd als een schending van de wetenschappelijke integriteit. Op fouten en onzorgvuldigheden in conceptversies moeten wetenschappers niet worden afgerekend.
 • Advies 2020-19
  Sloppy referencing. Verzoeker heeft in verschillende publicaties onvoldoende verwezen (o.a. naar eerder gezamenlijk en eigen werk). Het LOWI kwalificeert dat in de voorliggende casus als onzorgvuldig (de minst zware kwalificatie). Er is dus geen sprake van verwijtbare onzorgvuldigheid of van een schending van de wetenschappelijke integriteit.
 • Advies 2020-18
  Verzoekers klacht is slechts terug te voeren op het arbeidsconflict tussen Verzoeker en het Bestuur.