Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2021-09
  De klacht die Verzoekers bij de CWI hebben ingediend is niet wezenlijk anders dan de kritiek die zij in het wetenschappelijk debat reeds hebben geuit en die daar ook thuishoort. Verzoekers gebruiken zeer beladen termen zoals fabricage en vervalsen van data, maar daarvan is naar het oordeel van het LOWI geen sprake.
 • Advies 2021-08
  Casus over beleidsonderzoek. Er is sprake van een indringende poging van een direct belanghebbende om de resultaten van een onderzoek te beïnvloeden. Het LOWI kwalificeert het gebrek aan transparantie hierover in de verslaglegging door Betrokkenen als bedenkelijk gedrag.
 • Advies 2021-07
  Publicatie in een juridisch tijdschrift. De wetenschappers hadden kennis uit een ander vakgebied zorgvuldiger, minder eenzijdig en met meer onzekerheid moeten presenteren. Zij hadden ook geen diagnose mogen stellen over een individu. De aangeboden rectificatie schiet tekort. Het LOWI adviseert om over passende herstelmaatregelen te overleggen. Te denken valt aan het terugtrekken van het artikel.
 • Advies 2021-06
  Schending van de wetenschappelijke integriteit. Zie 2021-07.
 • Besluit 2021-05
  Casus over niet afgerond proefschrift. Dat verschillende promovendi op dezelfde onderwerpen promoveren, of dat een promotor verschillende proefschriften over hetzelfde onderwerp begeleidt, leidt niet tot vragen over wetenschappelijke integriteit.
 • Adviezen 2021-03 en 04
  Onvoldoende transparantie betracht over financiering van onderzoek. De formele opdrachtgever moet worden onderscheiden van de vijf ondernemingen die het opdrachtonderzoek hebben gefinancierd en die bij dat onderzoek een zelfstandig belang hadden. Het LOWI oordeelt dat het niet vermelden van deze financiers verwijtbaar onzorgvuldig is.
 • Advies 2021-02
  Geen plagiaat. Betrokkene heeft wel over hetzelfde wetenschappelijke probleem gepubliceerd, maar niet over hetzelfde wetenschappelijke idee. Het beginsel van hoor en wederhoor vereist dat partijen in de gelegenheid worden gesteld om op een deskundigenrapport te reageren.
 • Advies 2021-01
  LOWI onderschrijft in deze casus de niet-ontvankelijk verklaring van een klacht. Van een wetenschapper die een andere wetenschapper beschuldigt van een schending van een norm van wetenschappelijke integriteit, mag worden verwacht dat hij in staat is om duidelijk en kernachtig te formuleren welke handeling volgens hem een schending oplevert en waarom.
 • Advies 2020-22
  Geneesmiddelenonderzoek. Het verzoek komt in de kern neer op een wetenschappelijke controverse. Het LOWI is niet bevoegd om te oordelen over wetenschappelijke controversen.
 • Advies 2020-21
  CWI is niet gehouden om ruwe data met klager te delen. Alle coauteurs zijn verantwoordelijk voor een publicatie maar niet in gelijke mate. CWI-lid is promotor van de corresponding author geweest en had zich daarom moeten verschonen. Identiteit van een deskundige is relevant om een deskundigenrapport op zijn eigen merites te kunnen beoordelen.