Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2020-19
  Sloppy referencing. Verzoeker heeft in verschillende publicaties onvoldoende verwezen (o.a. naar eerder gezamenlijk en eigen werk). Het LOWI kwalificeert dat in de voorliggende casus als onzorgvuldig (de minst zware kwalificatie). Er is dus geen sprake van verwijtbare onzorgvuldigheid of van een schending van de wetenschappelijke integriteit.
 • Advies 2020-18
  Verzoekers klacht is slechts terug te voeren op het arbeidsconflict tussen Verzoeker en het Bestuur.
 • Advies 2020-17
  Verzoeker heeft de geheimhoudingsplicht geschonden. Het LOWI geeft de voorkeur aan het uitbrengen van een advies over de inhoud en kiest er niet voor om het verzoek (verder) buiten behandeling te laten, hetgeen ook mogelijk was geweest.
 • Advies 2020-16
  Betrokkene had in zijn auteurschap moeten worden erkend. Het had op de weg van Verzoeker (de corresponding author) gelegen om het tijdschrift te verzoeken meer auteurs dan het maximumaantal toe te staan.
 • Besluit 2020-15
  Herzieningsverzoek. Verzoeker heeft het LOWI in verband met een mogelijke schending van de geheimhoudingsplicht tijdens de LOWI-procedure gevraagd om een onderzoek in te stellen. Het LOWI heeft hiertoe geen bevoegdheid en kan alleen al daarom niet aan dit verzoek voldoen.
 • Advies 2020-14
  Verzoeker voldoet aan het eerste criterium voor auteurschap van de ICMJE-richtlijnen. Daarom had hem auteurschap moeten worden aangeboden. Ook in het licht van Verzoekers eindverantwoordelijkheid voor de patiƫnten die (ten dele) opnieuw zijn betrokken bij de herhaalde meting, was het wenselijk om Verzoeker auteurschap aan te bieden.
 • Besluit 2020-13
  Niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding. Een verzoeker die een verzoekschrift niet aangetekend verstuurt, neemt zelf het risico dat de verzendhistorie niet te controleren en te bewijzen is indien een verzoek te laat of helemaal niet door het LOWI wordt ontvangen. Let op: inmiddels is het mogelijk om verzoeken per e-mail in te dienen.
 • Besluit 2020-12
  Niet-ontvankelijk. Verzoeker was geen klager of beklaagde in de CWI-procedure; Verzoeker is een buitenstaander die op persoonlijke titel belang heeft bij het CWI-onderzoek. Het verzoek is verder te laat ingediend.
 • Advies 2020-11
  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur gelden ook voor de klachtenprocedure. Het weergeven van een geparafraseerde tekst als geciteerde tekst is onzorgvuldig. Naast de heersende opvattingen over verwijzen binnen het desbetreffende vakgebied, is van belang dat wetenschappers niet in alle gevallen zijn gehouden om de wetenschapshistorie weer te geven.
 • Advies 2020-10
  In deze casus komen diverse aspecten van hoor en wederhoor aan de orde. Verder moet een bestuur met het treffen van maatregelen rekening houden met zijn geheimhoudingsplicht die geldt totdat het definitieve oordeel is genomen, tenzij er zwaarwegende belangen zijn die maken dat er zo lang niet gewacht kan worden.