Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2020-14
  Verzoeker voldoet aan het eerste criterium voor auteurschap van de ICMJE-richtlijnen. Daarom had hem auteurschap moeten worden aangeboden. Ook in het licht van Verzoekers eindverantwoordelijkheid voor de patiƫnten die (ten dele) opnieuw zijn betrokken bij de herhaalde meting, was het wenselijk om Verzoeker auteurschap aan te bieden.
 • Besluit 2020-13
  Niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding. Een verzoeker die een verzoekschrift niet aangetekend verstuurt, neemt zelf het risico dat de verzendhistorie niet te controleren en te bewijzen is indien een verzoek te laat of helemaal niet door het LOWI wordt ontvangen. Let op: inmiddels is het mogelijk om verzoeken per e-mail in te dienen.
 • Besluit 2020-12
  Niet-ontvankelijk. Verzoeker was geen klager of beklaagde in de CWI-procedure; Verzoeker is een buitenstaander die op persoonlijke titel belang heeft bij het CWI-onderzoek. Het verzoek is verder te laat ingediend.
 • Advies 2020-11
  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur gelden ook voor de klachtenprocedure. Het weergeven van een geparafraseerde tekst als geciteerde tekst is onzorgvuldig. Naast de heersende opvattingen over verwijzen binnen het desbetreffende vakgebied, is van belang dat wetenschappers niet in alle gevallen zijn gehouden om de wetenschapshistorie weer te geven.
 • Advies 2020-10
  In deze casus komen diverse aspecten van hoor en wederhoor aan de orde. Verder moet een bestuur met het treffen van maatregelen rekening houden met zijn geheimhoudingsplicht die geldt totdat het definitieve oordeel is genomen, tenzij er zwaarwegende belangen zijn die maken dat er zo lang niet gewacht kan worden.
 • Besluit 2020-09
  Afwijzing herzieningsverzoek. Verzoeker had al zijn argumenten met betrekking tot de termijnoverschrijding in zaak nr. 2020-06 naar voren kunnen en moeten brengen toen het LOWI hem tijdens de behandeling van die zaak om een toelichting hierover had gevraagd.
 • Advies 2020-08
  De geheimhoudingsplicht is niet absoluut en kan worden doorbroken door een ander, hoger belang. Auteursrecht regelt dat een werk niet zonder toestemming door anderen mag worden geopenbaard en verveelvoudigd. Auteurschap zoals bedoeld in de gedragscode regelt dat substantiƫle wetenschappelijke bijdragen worden erkend.
 • Advies 2020-07
  CWI-leden worden uit hoofde van hun aanstelling vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een bijzondere omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert. Het is aan de betreffende partij om de bijzondere omstandigheid aannemelijk te maken.
 • Besluit 2020-06
  Dat het verzoekschrift pas na afloop van de termijn door het LOWI is ontvangen, komt omdat Verzoeker het verzoekschrift te laat heeft verstuurd en niet door de grote drukte bij PostNL vanwege het Coronavirus. Let op: inmiddels is het mogelijk om verzoeken per e-mail in te dienen.
 • Besluit 2020-05
  Het verzoek is gericht tegen de procesbeslissing om de klachtenprocedure te verlengen. Die beslissing is geen aanvankelijk oordeel waarover advies kan worden gevraagd bij het LOWI.