Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.

 • Advies 2019-10
  Advies van het LOWI van 25 maart 2019 met betrekking tot het verzoek van … (zaaknummer 2019-10), bij het LOWI ingediend op 16 juli 2018 en betreffende het aanvankelijk oordeel van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam van 28 juni 2018 naar aanleiding van een klacht van 27 september 2017 over vermoede ...
 • Advies 2019-09
  Advies van het LOWI van 12 maart 2019 met betrekking tot het verzoek van …, bij het LOWI ingediend op 20 juni 2018, betreffende het (aanvankelijk) oordeel van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen van 17 mei 2018, naar aanleiding van een klacht van 20 december 2017 over een vermoede schending van ...
 • Advies 2019-08
  Advies van het LOWI van 26 februari 2019 (2019-08) ten aanzien van het verzoek van …, bij het LOWI ingediend op 18 januari 2018 betreffende het voorlopige besluit van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam van 8 december 2017, inzake een klacht van 27 juni 2017 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit ...
 • Advies 2019-07
  Advies van het LOWI van 26 februari 2019 (2019-07) ten aanzien van het verzoek van …, bij het LOWI ingediend op 18 januari 2018 betreffende het voorlopige besluit van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam van 8 december 2017, inzake een klacht van 15 juni 2017 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit ...
 • Advies 2019-06
  Advies van het LOWI van 26 februari 2019 (2019-06) ten aanzien van het verzoek van …, bij het LOWI ingediend op 18 januari 2018 betreffende het voorlopige besluit van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam van 8 december 2017, inzake een klacht van 16 februari 2017 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit ...
 • Advies 2019-05
  Advies van het LOWI van 26 februari 2019 (2019-05) ten aanzien van het verzoek van …, bij het LOWI ingediend op 18 januari 2018 betreffende het voorlopige besluit van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam van 8 december 2017, inzake een klacht van 2 februari 2017 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit ...
 • Advies 2019-04
  Advies van het LOWI van 25 februari 2019 ten aanzien van het verzoek van …, bij het LOWI ingediend op 6 juni 2018 betreffende het (aanvankelijk) oordeel van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft van 27 april 2018, inzake een klacht van 24 april 2017 over een vermoede schending van wetenschappelijke integriteit ...
 • Besluit 2019-03
  Besluit van het LOWI van 21 februari 2019 ten aanzien van het verzoek van … bij het LOWI ingediend op 6, 8, 9 en 15 februari 2019 om het besluit van het LOWI van 5 februari 2019 te heroverwegen. Per e-mails van 6, 8, 9 en 15 februari 2019 heeft … (verder: Verzoeker) aan het LOWI ...
 • Besluit 2019-02
  Besluit van het LOWI van 5 februari 2019 ten aanzien van het verzoek van 16 november 2018 van …, ingediend bij het LOWI op 2 januari 2019 en 23 januari 2019, betreffende het (aanvankelijk) oordeel van het College van Bestuur van de Universiteit voor Humanistiek van 7 november 2018, naar aanleiding van een verzoek van ...
 • Advies 2019-01
  Advies van het LOWI van 16 januari 2019 ten aanzien van het verzoek van …, bij het LOWI ingediend op 25 mei 2018 en betreffende het (aanvankelijk) oordeel van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam van 7 mei 2018, naar aanleiding van een klacht van 15 november 2017 over een vermoede schending ...