Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2021-12
  Geen ideeënplagiaat en ook geen andere reden waarom Betrokkenen naar de publicatie hadden moeten verwijzen. Er is geen prioriteitsclaim gelegd en er is ook geen sprake van een gezaghebbende publicatie van Verzoeker waarnaar Betrokkenen vanuit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit hadden moeten verwijzen.
 • Besluit 2021-11
  De discussie over het al dan niet gebruiken van de term Armeense genocide is vooral een politiek-maatschappelijke controverse. CWI’s en het LOWI zijn niet bedoeld om dergelijke discussies in termen van wetenschappelijke integriteit te beslechten. Verzoek is kennelijk ongegrond.
 • Advies 2021-10
  Casus over de weergave van conflicts of interest in een publicatie. Er is geen sprake van mogelijke belangenverstrengelingen die in het wetenschappelijke artikel hadden moeten worden vermeld. Het LOWI oordeelt dat de CWI een nader stuk van Klager heeft mogen weigeren dat ongeveer 5 minuten voor het einde van de hoorzitting werd ingestuurd.
 • Advies 2021-09
  De klacht die Verzoekers bij de CWI hebben ingediend is niet wezenlijk anders dan de kritiek die zij in het wetenschappelijk debat reeds hebben geuit en die daar ook thuishoort. Verzoekers gebruiken zeer beladen termen zoals fabricage en vervalsen van data, maar daarvan is naar het oordeel van het LOWI geen sprake.
 • Advies 2021-08
  Casus over beleidsonderzoek. Er is sprake van een indringende poging van een direct belanghebbende om de resultaten van een onderzoek te beïnvloeden. Het LOWI kwalificeert het gebrek aan transparantie hierover in de verslaglegging door Betrokkenen als bedenkelijk gedrag.
 • Advies 2021-07
  Publicatie in een juridisch tijdschrift. De wetenschappers hadden kennis uit een ander vakgebied zorgvuldiger, minder eenzijdig en met meer onzekerheid moeten presenteren. Zij hadden ook geen diagnose mogen stellen over een individu. De aangeboden rectificatie schiet tekort. Het LOWI adviseert om over passende herstelmaatregelen te overleggen. Te denken valt aan het terugtrekken van het artikel.
 • Advies 2021-06
  Schending van de wetenschappelijke integriteit. Zie 2021-07.
 • Besluit 2021-05
  Casus over niet afgerond proefschrift. Dat verschillende promovendi op dezelfde onderwerpen promoveren, of dat een promotor verschillende proefschriften over hetzelfde onderwerp begeleidt, leidt niet tot vragen over wetenschappelijke integriteit.
 • Adviezen 2021-03 en 04
  Onvoldoende transparantie betracht over financiering van onderzoek. De formele opdrachtgever moet worden onderscheiden van de vijf ondernemingen die het opdrachtonderzoek hebben gefinancierd en die bij dat onderzoek een zelfstandig belang hadden. Het LOWI oordeelt dat het niet vermelden van deze financiers verwijtbaar onzorgvuldig is.
 • Advies 2021-02
  Geen plagiaat. Betrokkene heeft wel over hetzelfde wetenschappelijke probleem gepubliceerd, maar niet over hetzelfde wetenschappelijke idee. Het beginsel van hoor en wederhoor vereist dat partijen in de gelegenheid worden gesteld om op een deskundigenrapport te reageren.