Categorieën
Besluit

Besluit 2022-06

naar aanleiding van het verzoek van:

1. [Verzoeker]

over het aanvankelijk oordeel van

2. het College van Bestuur van Tilburg University

Procesverloop

Op 22 april 2021 heeft [Verzoeker], een klacht ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Tilburg University …

Categorieën
Advies

Advies 2020-17

naar aanleiding van het verzoek van:

1. [Verzoeker]

over het aanvankelijk oordeel van

2. het College van Bestuur van Maastricht University

Procesverloop

Op 20 augustus 2019 heeft Verzoeker een klacht ingediend over een mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit door …

Categorieën
Besluit

Besluit 2020-15

naar aanleiding van het verzoek van:

1. [Verzoeker]

om herziening van het besluit van het LOWI van 1 april 2020 in zaak nr. 2020-04

Procesverloop

Op 8 juli 2019 heeft [Verzoeker] een klacht ingediend bij het College van Bestuur van …

Categorieën
Advies

Advies 2020-10

naar aanleiding van het verzoek van:

1. Verzoeker

over het aanvankelijk oordeel van

2. het College van Bestuur van de Universiteit Leiden

Procesverloop

Op 27 februari 2019 heeft Betrokkene 1 een klacht ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de …

Categorieën
Advies

Advies 2020-08

naar aanleiding van het verzoek van:

1. [Verzoeker]

over het aanvankelijk oordeel van

2. het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam

Procesverloop

Op 28 februari 2019 heeft [Verzoeker] een klacht (hierna: klacht 1) ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke …