Categorieën
Advies

Advies 2020-08

naar aanleiding van het verzoek van:

1. [Verzoeker]

over het aanvankelijk oordeel van

2. het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam

Procesverloop

Op 28 februari 2019 heeft [Verzoeker] een klacht (hierna: klacht 1) ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke …

Categorieën
Advies

Advies 2019-17

Advies van het LOWI van 23 mei 2019 ten aanzien van het verzoek van …, bij het LOWI ingediend op 21 november 2019 en betreffende het (aanvankelijk) oordeel van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC van 31 oktober …