Categorieën
Besluit

Besluit 2020-13

naar aanleiding van het verzoek van:

1. [Verzoeker]

over het aanvankelijk oordeel van

2. het College van Bestuur van de Universiteit Twente

Procesverloop

Op 27 augustus 2019 heeft Verzoeker een klacht ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (hierna: CWI) van …

Categorieën
Besluit

Besluit 2020-09

naar aanleiding van het verzoek van:

1. …
om herziening van het besluit van het LOWI van 26 mei 2020 in zaak nr. 2020-06

Procesverloop

Bij besluit van 26 mei 2020 heeft het LOWI het verzoek van … (hierna: Verzoeker) …

Categorieën
Besluit

Besluit 2019-16

Besluit van het LOWI van 15 mei 2019 ten aanzien van het (pro forma) verzoek van … gevestigd te …, gedateerd 9 april 2019 en ingediend bij het LOWI op 10 april 2019, betreffende het (aanvankelijk) oordeel van het College …

Categorieën
Besluit

Besluit 2019-15

Besluit van het LOWI van 15 mei 2019 ten aanzien van het verzoek van …, gedateerd 9 april 2019 en ingediend bij het LOWI op 11 en 12 april 2019, betreffende het (aanvankelijk) oordeel van het College van Bestuur van …