Categorieën
Besluit

Besluit 2020-05

naar aanleiding van het verzoek van:

1. …

over het aanvankelijk oordeel van

2. het College van Bestuur van Maastricht University

Procesverloop

Op 5 juli 2019 heeft … (hierna: Verzoeker) een klacht ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van Maastricht …

Categorieën
Besluit

Besluit 2019-24

naar aanleiding van het verzoek van:

1. …

over het aanvankelijk oordeel van

2. het Bestuur van ZonMw

Procesverloop

Op 19 februari 2019 heeft … (hierna: Verzoeker) een klacht ingediend bij het Meldpunt Integriteit van NWO.

Op 25 februari 2019 …