Categorieën
Besluit

Besluit 2019-24

naar aanleiding van het verzoek van:

1. …

over het aanvankelijk oordeel van

2. het Bestuur van ZonMw

Procesverloop

Op 19 februari 2019 heeft … (hierna: Verzoeker) een klacht ingediend bij het Meldpunt Integriteit van NWO.

Op 25 februari 2019 …