Categorieën
Advies

Advies 2023-18

naar aanleiding van het verzoek van:

1. [Verzoeker]

over het aanvankelijk oordeel van

2. het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht over ‘klachten 2 en 3’

Procesverloop

Op 5 maart 2022 heeft Verzoeker drie klachten ingediend over mogelijke schendingen …