Categorieën
Besluit

Besluit 2020-03

naar aanleiding van het verzoek van:

1. …

over de beslissing van

2. de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht

Procesverloop

Op 30 oktober 2018 heeft … (hierna: Verzoeker) een klacht ingediend bij de Raad van Bestuur …