Categorieën
Besluit

Besluit 2020-06

naar aanleiding van het verzoek van:

1. …

over het aanvankelijk oordeel van

2. het College van Bestuur van Maastricht University

Procesverloop

Op 4 februari 2020 heeft … (hierna: Verzoeker) een klacht ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van Maastricht …