Categorieën
Geen categorie

Advies 2013-10

Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit

Advies van …2013 van het LOWI inzake de klacht van … tegen het voorgenomen besluit … van Bestuur …van … 2013.

1. De klacht

Op … 2013 heeft … (hierna te noemen Klaagster) een klacht ingediend …

Categorieën
Geen categorie

Advies 2013-05

Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit

Advies van … 2013 van het LOWI inzake de klacht van … tegen het aanvankelijk besluit van het College van Bestuur van … van … 2013

1 De klacht

Op … 2013 heeft … bij het …