Modelbrief

Verzoek

[dagtekening verzoek]

Geachte leden van adviescommissie LOWI,

Hierbij verzoek ik het LOWI om advies over het aanvankelijk oordeel van het bestuur van [naam instelling] van [datum dagtekening oordeel].

Ik ben het niet eens met het aanvankelijk oordeel, omdat [geef aan wat uw argumenten zijn].

Dit verzoek bevat de volgende bijlagen:
bijlage 1: het aanvankelijk oordeel
bijlage 2: het CWI-advies
bijlage 3: de oorspronkelijke klacht [indien u hierover beschikt]
Bijlage 4: [overige bijlage naar keuze]
Bijlage 5: [overige bijlage naar keuze]
Etc.

Ik ben mij ervan bewust dat er een geheimhoudingsplicht op mij rust en beloof mij hieraan te houden.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van dit verzoek. Ook verneem ik graag of mijn verzoek voor behandeling in aanmerking komt.

Met vriendelijke groet,

[Handtekening]

[Naam voluit (titulatuur, initialen, achternaam)
Adres
Plaats
E-mailadres]