Waar dien ik mijn verzoek in?

  • U dient uw verzoek schriftelijk in tweevoud per post te richten aan :
    LOWI
    T.a.v. het Secretariaat
    Postbus 19121
    1000 GC  Amsterdam
  • Verzoeken per e-mail worden niet in behandeling genomen.