Hoe dien ik een verzoek bij het LOWI in?

Voor het indienen van uw verzoek kunt u gebruik maken van deze modelbrief.

Let op:

  • U kunt alleen een verzoek indienen bij het LOWI als u eerst de klachtenprocedure wetenschappelijke integriteit van de aangesloten instelling heeft doorlopen.
  • Dien uw verzoek in binnen 6 weken na dagtekening van het (aanvankelijk) oordeel van het bestuur.
  • Controleer of u de benodigde bijlagen 1 tot met 3 heeft bijgevoegd voor zover deze in uw bezit zijn.
  • U kunt aan uw verzoek indien gewenst meer bijlagen toevoegen. Vergeet deze bijlagen niet te nummeren.
  • Zend uw verzoek per post in tweevoud naar het secretariaat van het LOWI: verzoeken per e-mail worden niet in behandeling genomen.
  • Anonieme verzoeken neemt het LOWI niet in behandeling.
  • U kunt zich bij het LOWI door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.