Hoe dien ik een verzoek bij het LOWI in?

U dient uw verzoek in te dienen conform de modelbrief. Let op:

  • U kunt alleen een verzoek indienen bij het LOWI als u eerst de klachtenprocedure wetenschappelijke integriteit van de aangesloten instelling heeft doorlopen.
  • Stuur het (aanvankelijk) oordeel van het bestuur van de aangesloten instelling mee met uw brief.
  • Stuur ook het CWI-advies mee.
  • Licht uw verzoek nader toe met verwijzing naar genummerde bijlagen.
  • Dien uw verzoek in binnen 6 weken na dagtekening van het (aanvankelijk) oordeel van het bestuur.
  • Zend uw verzoek per post in tweevoud naar het secretariaat van het LOWI: verzoeken per e-mail worden niet in behandeling genomen.
  • Anonieme verzoeken neemt het LOWI niet in behandeling.
  • U kunt zich bij het LOWI door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.