Geheimhoudingsplicht

Print Friendly, PDF & Email

 

Op alle partijen in een LOWI-procedure rust een geheimhoudingsplicht.

Deze geheimhoudingsplicht staat beschreven in artikel 4 van het Reglement LOWI 2018.

Als de geheimhoudingsplicht door partijen is geschonden, kan het LOWI besluiten om het verzoek niet (verder) in behandeling te nemen. .

Na het definitieve oordeel dienen partijen terughoudendheid te (blijven) betrachten teneinde de oorspronkelijke beklaagde geen schade aan zijn wetenschappelijke reputatie te berokkenen. Dit geldt te meer waar sprake is van een ongegronde klacht over schending van wetenschappelijke integriteit.