Geheimhoudingsplicht

Op alle partijen in een LOWI-procedure rust een geheimhoudingsplicht.

De geheimhoudingsplicht geldt voor alle informatie (a) die in de voorafgaande procedure bij het bestuur en/of de CWI beschikbaar was, en (b) die beschikbaar komt tijdens de procedure bij het LOWI tot aan het definitieve oordeel van het bestuur.

Als de geheimhoudingsplicht wordt geschonden, kan het LOWI maatregelen nemen waaronder het stopzetten van de behandeling van het verzoek.

Na het definitieve oordeel dienen partijen terughoudendheid te (blijven) betrachten teneinde de oorspronkelijke beklaagde geen schade aan zijn wetenschappelijke reputatie te berokkenen. Dit geldt te meer waar sprake is van een ongegronde klacht over schending van wetenschappelijke integriteit.