Belangrijke informatie

Het LOWI neemt een verzoek alleen in behandeling als eerst de klachtenprocedure wetenschappelijke integriteit van de aangesloten instelling is doorlopen.

Het is niet de taak van het LOWI om wetenschappelijke controversen te beslechten of te fungeren als arbiter in wetenschappelijke disputen.

Het LOWI neemt een verzoek niet in behandeling als dit betrekking heeft op een civielrechtelijke (inclusief arbeids- en auteursrechtelijke) of een bestuursrechtelijke kwestie.

Zie verder het Reglement LOWI 2018.