Pers

Het LOWI doet geen uitspraak over de vraag of een kwestie bij het LOWI aanhangig is (geweest). Het LOWI bespreekt zaken niet inhoudelijk met de pers of met andere derden.

Het LOWI betracht terughoudendheid vanwege de privacy van betrokkenen.

Het LOWI-advies wordt in beginsel 3 weken na het definitief oordeel van het bestuur, en in elk geval 3 maanden na datum van het LOWI-advies geanonimiseerd op de LOWI-website gepubliceerd. Geanonimiseerde adviezen zijn dus voor het publiek toegankelijk. Pers en andere derden kunnen zelf de site raadplegen om te zien of het LOWI nieuwe adviezen heeft gegeven.

Zie ook LOWI Reglement.