Samenstelling LOWI

De leden van het LOWI worden op voordracht van het LOWI na overleg hierover met de besturen van de KNAW, VSNU en NWO benoemd door besluiten van deze besturen. De leden worden voor een periode van 3 jaar benoemd en zijn daarna tweemaal herkiesbaar.

  • Prof. mr. Roel Fernhout, voorzitter
  • Prof. mr. Willem Zwalve, plaatsvervangend voorzitter
  • Mr. dr. Eric Daalder
  • Prof. dr. Judith van Erp
  • Prof. dr. Jan Hogendijk
  • Prof. dr. Lilian Lechner
  • Prof. dr. Jos van der Meer
  • Prof. dr. Iris Sommer
  • Dr. Joeri Tijdink
  • Mr. Judith Zweistra, ambtelijk secretaris