Raad van Advies

De Stichting LOWI heeft een Raad van Advies. Deze raad fungeert als klankbord voor de stichting.

De huidige samenstelling van de Raad is:

  • prof. dr. Keimpe Algra, voorzitter
  • prof. dr. Naomi Ellemers
  • prof. dr. Ellen Giebels
  • prof. dr. mr. Richard Grol
  • mr. Willemijn van der Want