Klachten over LOWI

Bij uitspraak van 17 juli 2015 heeft de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2015:4472) geoordeeld dat het LOWI geen bestuursorgaan is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent onder andere dat de Nationale ombudsman niet (meer) bevoegd is om klachten over het LOWI in behandeling te nemen (zie No rapport 2015/140). Omdat het LOWI toch zoveel mogelijk de waarborgen van de Algemene wet bestuursrecht in acht wil nemen, neemt het LOWI klachten over het LOWI naar analogie van titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht zelf in behandeling. De beslissingen die het LOWI naar aanleiding van klachten neemt, worden geanonimiseerd op de website gepubliceerd.

Over de inhoud van een advies van het LOWI kan niet worden geklaagd.