Internationaal

Het LOWI is lid van het European Network of Research Integrity Offices (ENRIO). Dit (informele) netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van meer dan 20 Europese landen en heeft als doel het bevorderen van een internationale discussie over wetenschappelijke integriteit. Sprake is van uitwisseling van ervaringen en (mogelijke) oplossingen aangaande vermoede schendingen van wetenschappelijke integriteit binnen een internationale context.